White Ash Lumber

 
Species: ASH (WHITE ASH)
Type: Lumber Squares
Width: 4/4 (13/16"), 5/4 (1-1/16"), 6/4 (1-5/16")
Length: 12", 18", 24", 30", 36"
 
Species: ASH (WHITE ASH)
Type: Thin Stock
Thickness: 1/8" White Ash
Width: 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5"
Length: 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
 
Species: ASH (WHITE ASH)
Type: Dimensional Lumber
Thickness: 5/4" White Ash
Width: 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5"
Length: 18", 24", 30", 36", 42", 48"
 
Species: ASH (WHITE ASH)
Type: Thin Stock
Thickness: 1/2" White Ash
Width: 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5"
Length: 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
 
Species: ASH (WHITE ASH)
Type: Thin Stock
Thickness: 1/4" White Ash
Width: 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5"
Length: 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
 
Species: ASH (WHITE ASH)
Type: Dimensional Lumber
Thickness: 4/4" White Ash
Width: 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5"
Length: 18", 24", 30", 36", 42", 48"
 
Call for Availability
Species: ASH (WHITE ASH)
Type: Hardwood Lumber
 
Species: ASH (WHITE ASH)
Type: Dimensional Lumber
Thickness: 6/4" White Ash
Width: 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5"
Length: 18", 24", 30", 36", 42", 48"